Priser

Besiktning steg 17 900 kr
Besiktning steg 2 9 900 kr
Energideklaration villa (ED)2 000 kr
Radonmätning2 000 kr
Uppmätning3 000 kr
Bes steg 1 + dolda fel försäkring (7800 kr)15 700 kr
Bes steg 2 + ED11 900 kr
Bes steg 2 + dolda fel försäkring (7800 kr)17 700 kr
Bes steg 2 + ED + dolda fel försäkring19 700 kr
Fuktmätning separat3 000 kr

Övriga tjänster offert